O PROJEKCIE
Tytuł projektu
„Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej”
Akronim
ML-InkJet
Cel Projektu
Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii druku wielowarstwowego z wykorzystaniem techniki Ink-Jet na potrzeby produkcji elektroniki elastycznej.
Całkowity koszt projektu:
4 360 822,75 PLN
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:
3 662 961,13 PLN
Zakładane Rezultaty Projektu

Dzięki ścisłej współpracy ośrodka badawczego i doświadczonego partnera przemysłowego zostaną pokonane istotne bariery występujące obecnie w procesie wytwórczym. Poznane zostaną procesy fizyczne i chemiczne zachodzące na granicach kolejnych warstw/faz w wielowarstwowych drukowanych układach elektronicznych. Umożliwi to zaproponowanie, rozwinięcie i wdrożenie rozwiązań technologicznych, które w sposób przełomowy rozszerzą możliwości druku wielowarstwowego pozwalając na optymalizację obecnych i wytworzenie szeregu nowych układów elektroniki elastycznej. Planowane jest opracowanie innowacyjnej technologii BEZPOŚREDNIEGO druku wielowarstwowego.

W tym celu zaprojektowane zostaną odpowiednie atramenty zawierające poszczególne materiały funkcjonalne oraz stworzony zostanie proces technologiczny umożliwiający łączenie wielu warstw podczas jednej operacji wydruku z jednoczesną kontrolą struktury poszczególnych interfejsów. Nowo opracowana technologia i sposoby produkcji pozwolą na wytwarzanie metodami druku nowych klas urządzeń, takich jak drukowane ogniwa fotowoltaiczne, organiczne diody elektroluminescencyjne i sensory. Urządzenia te przy obecnie stosowanych technologiach nie mogą być drukowane w sposób zapewniający ich progową efektywność pracy. Proponowana technologia będzie pozwalać na energooszczędne łączenie materiałów o różnych właściwościach w celu nadania im konkretnych funkcji i może być wykorzystywana do wytworzenia całej gamy nowych produktów w segmencie elektroniki elastycznej.

Słowa kluczowe

Ink-Jet, grafen, nanocząstki metali, atramenty, druk wielowarstwowy

AKTUALNOŚCI
2019 Marzec
Proces dopracowywania parametrów nadruku wielowarstwowego dla atramentu Super-Yellow.


2019 Styczeń
Proces dopracowania nieprzenikania się drukowanych warstw z wykorzystaniem dielektryka PMMA.

2018 Grudzień
Proces dopracowania nieprzenikania się drukowanych warstw z wykorzystaniem dielektrycznego lakieru z dwutlenkiem tytanu.

2018 Październik
Warstwy srebra przygotowane do badań chemicznych.

2018 Lipiec
Analiza nadruków atramentów kolorowych z warstwą blokera.2018 Czerwiec
Nadruk atramentu GO na atramencie kolorowym.

2018 Maj
Analiza wpływu rozpuszczalników na nadrukowany atrament srebrny.

2018 Kwiecień
Test różnych koncepcji atramentów.

2018 Marzec
Podsumowanie postępu rzeczowego z czwartego kwartału.
2018 Styczeń
Kontynuacja badań.

2017 Grudzień
Podsumowanie postępu rzeczowego z trzeciego kwartału.

2017 Listopad
Rozpoczęcie badań z atramentami fotoaktywnymi.

2017 Październik
Kontynuacja prac nad prototypem linii technologicznej do druku wielowarstwowego

2017 Wrzesień
Podsumowanie postępu rzeczowego z drugiego kwartału.

2017 Sierpień
Zakończenie inwentaryzacji i analiza stanu wiedzy dotyczącej kluczowych zjawisk występujących na granicy warstw nanoszonych z fazy ciekłej.

Rozpoczęcie badań wydruków kolorowych.


2017 Lipiec
W ramach ETAPU NR 3 przedsiębiorstwo QWERTY rozpoczęło prace projektowe nad opracowaniem linii technologicznej do druku wielowarstwowego.Rozpoczęcie pomiarów ze studentem Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, do pracy licencjackiej w tematyce projektu.

2017 Czerwiec
Podsumowanie postępu rzeczowego z pierwszego kwartału
2017 Maj
Rozpoczęcie pomiarów ze studentem Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, do pracy magisterskiej w tematyce projektu

2017 Kwiecień
Rozpoczęcie badań przemysłowych: ETAP NR 1 – Badanie interfejsów

2017.04.01
START PROJEKTU